In 1977 kwam ik tot geloof. Aanvankelijk was ik kunstschilder van beroep. Omdat ik steeds vaker uit ging spreken en ook zendingsreizen begon te maken, ben ik in 1985 voltijds gaan werken voor de Heilbode.

Intussen heb ik 20 boeken geschreven en ben ik de wereld over gereisd om het evangelie te prediken, leiders toe te rusten. Ook dragen we zorgen voor de allerarmsten in India.

In 1978 ben in getrouwd met Antje. We hebben vijf kinderen: twee meisjes, Grace en Joyce, en drie jongens, Jozua, Daniel en Joel. Inmiddels zijn drie kinderen getrouwd en zijn we de trotse opa en oma van zes kleinkinderen, drie jongens en drie meisjes.

We hebben tot 1996 in Leerdam gewoond. Daarna hebben we bijna 15 jaar in Vlissingen gewoond. En in 2010 zijn we naar Zeewolde verhuisd. Hieronder vindt u een korte samenvatting van mijn bekeringsverhaal.

Mijn bekeringsverhaal in het kort
De onverwachte en dramatische dood van mijn vader gaf mij een heel nieuwe kijk op het leven. Hoewel ik pas 13 was, leek door de plotselinge dood van mijn vader alles zo betrekkelijk en doelloos. De dood kon ik echter niet aanvaarden als het einde. Ik geloofde in iets hogers, wat het ook mocht zijn. En zo begon mijn zoeken naar de zin van het leven. Die speurtocht leidde mij van wetenschap en filosofie naar de oosterse religies, yoga, drugs en occultisme. Vol verwachting, hierin het antwoord te vinden, stortte ik mij steeds dieper in deze mystieke praktijken.

Mijn verwachting werd echter steeds verder afgebroken toen ik vast begon te lopen in de drugs. De onzichtbare machten van de duisternis waren heel reëel. Voortdurend werd ik opgejaagd en gekweld door de ijskoude greep van de duisternis. Angstaanjagende visioenen dreven mij soms tot razernij en dan weer tot wanhoop.

In deze doffe ellende begon ik heroïne te gebruiken om te vluchten uit de kerker waarin mijn geest gevangen zat. Ik wist heel goed dat heroïne mijn probleem niet kon oplossen, maar ik zag geen andere uitweg.

Steeds dieper raakte ik teleurgesteld en verbitterd. Mijn hart was vol haat tegen alles en iedereen. Mijzelf haatte ik nog het meest. Ik dacht dat God mij ook zou haten omdat ik zo′n mislukkeling was. In die uitzichtloze toestand kwam ik in een gospelconcert en tijdens dit concert zag ik Jezus. Ik moest verschrikkelijk huilen en ik schaamde mij diep dat mijn leven zo′n puinhoop was.

Er straalde zo′n liefde van Jezus uit. Zoiets had ik nog nooit ervaren. Toen zei Jezus tot mij: "Ik ben het antwoord waar je altijd naar gezocht hebt. Ik veroordeel je niet, maar Ik wil die last van je af nemen. Ik zal alles nieuw maken."

Diep van binnen wist ik dat dit waar was. Vanuit het diepst van mijn ziel riep ik: "Ja Heer, ik wil U volgen, U bent het antwoord". Terwijl de tranen nog over mijn wangen stroomden, werd mijn hart vervuld met een intense vrede zoals ik nooit eerder had gekend. Sinds die dag, nu alweer ruim 37 jaar geleden, heb ik nooit meer drugs aangeraakt. God heeft mijn leven volkomen veranderd. Mijn hart is nu vervuld met liefde voor God en mijn medemensen. Het is mijn diepste verlangen dat jij ook mijn Jezus leert kennen, want Hij is Het Antwoord, ook voor jou!

Wij verkondigen het evangelie om de wereld te bereiken.
Want we geloven dat elke zondaar een potentiële heilige is en elke heilige een potentiële leider om zondaars te transformeren in heiligen
Deel aub onze pagina!

Stichting De Heilbode
Boomkleverlaan 263
3893 JW Zeewolde
085 104 34 12
info@heilbode.nl
NL46INGB0005169971
ANBI

Follow Us