Mysterie van het Getal 7

MYSTERIE van het getal ZEVEN Eeuwenoude profetieën en de actualiteit van ons dagelijks nieuws zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden in het mysterie van de zevens.

Deel 1
Stortbui van zevens
Deel 2
Zeven & de schepping
Deel 3
De zevende dag
Deel 4
Vergeving & Zeven
Deel 5
De Zeven Feesten van God
Deel 6
Sabbats- en Jubeljaar
Deel 7
Abrahams 7-voudige zegen
Deel 8
De Zeventig Weken
Deel 9
Het mysterie van de heidenen
Deel 10
De weerhouder weggenomen
Deel 11
De zevenvoudige ontsnapping
Deel 12
Zeven in Openbaring
Deel 13
Gods Zeven beloften

Wij verkondigen het evangelie om de wereld te bereiken.
Want we geloven dat elke zondaar een potentiële heilige is en elke heilige een potentiële leider om zondaars te transformeren in heiligen
Deel aub onze pagina!

Stichting De Heilbode
Boomkleverlaan 263
3893 JW Zeewolde
085 104 34 12
info@heilbode.nl
NL46INGB0005169971
ANBI

Follow Us