We hebben het plan opgevat, nu de 40 trucks allemaal rijden, een eenmalig festival te houden in heel Tamilnadu. Elke truck krijgt schermen om op 10 locaties mensen te bereiken, 400 locaties met naar verwachting zo'n 1000 bezoekers per locatie: 400.000 dus in totaal.

Kingsly schrijft:
We bereiden ons voor op het Grote Gospel Festival in Tamilnadu op 9 december 2022. Op die dag zullen op 40 locaties onze Gospel Trucks worden ingezet. We verwachten minstens 400.000 mensen te bereiken met dit Festival. Het is de eerste in zijn soort in de geschiedenis van India. Op 1 november zijn we begonnen met 40 dagen vasten en bidden. Dit zal doorgaan tot 9 december. We geloven in een grote oogst op die historische dag. We hebben alle voorgangers, evangelisten en zendelingen uitgenodigd om mee te helpen en er getuige van te zijn.

Dit feest houden wij om te vieren dat we nu 40 Gospel Trucks hebben uitgezonden naar alle 40 districten van Tamilnadu. Dit is een bijzonder dag voor al onze 40 Gospel-Outreach-Teams en onze visionaire partners (met name uit Nederland), en onze zendelingen zoals Daniel, die zijn leven als martelaar heeft gegeven voor het evangelie. In de afgelopen 4 jaar heeft de Heer ons 40 Gospeltrucks gegeven door Zijn wonderbaarlijke voorziening. Hij zal ons dan ook leiden in het bereiken van de mensen met de verlossende boodschap van Jezus. Onze broer Jaap Dieleman is de visionair achter dit werk, waar hij zich met hart en ziel voor heeft ingezet om deze droom te realiseren. Het zal dus een grote zegen en bemoediging zijn voor al onze zendelingen dat hij op die speciale dag zal spreken op de 400 Gospel-Rally locaties.

We drukken 400.000 beslissingskaarten en flyers, posters, banieren enz. Het zal een groot feest zijn op aarde en in de hemel, omdat veel zondaars zich zullen bekeren en verlossing zullen ontvangen. Slaven van de duisternis zullen worden bevrijd door het bloed van Jezus Christus. De kosten voor dit festival bestaan uit de huur en het transport van de grote LED-schermen, luidsprekers, lichten, internetverbinding, videocamera's en technici voor alle locaties. Omdat de meeste locaties in extreme uithoeken van Tamilnadu zijn, zullen we de logistiek zelf moeten regelen. We hebben na veel onderhandelen een strak budget uitgewerkt van €2.500 per trucklocatie. Het gaat dus om €100.000 in totaal. Al onze inspanningen, gebeden en investeringen zullen niet tevergeefs zijn. Honderdduizenden zullen het evangelie horen en hun levens zullen worden gered. De oogst is enorm, maar arbeiders zijn er weinig. Helpt u mee om deze grote oogst binnen te halen? Met veel gebed en vol verwachting van wat God gaat doen. Kingsly en ABBA-Team INDIA.

De oogst is groot maar arbeiders zijn er weinig
Tot zover de brief van Kingsly die vooral het uitvoerende werk doet. We hebben dit jaar al ruim een miljoen beslissingen voor Jezus mogen zien. Maar dit festival zou de klap op de vuurpijl zijn en een heerlijke afsluiting van dit jaar. Ik wil u vragen om mee te helpen dit wonder te realiseren. Want er is veel geld nodig om dit mogelijk te maken. En elke gift vanaf €100,- willen we bedanken door hen het nieuwste boek van Jaap te sturen. Vermeld bij uw donatie uw adresgegevens zodat we het kunnen sturen Wilt u meehelpen? Klik dan hier om te doneren.

VEERTIG GOSPELTRUCKS
Er zijn nu dus 40 Gospel-trucks die elke maand een oogst van zeker 220.000 zielen binnenhaalt. De lopende kosten voor een truck zijn: € 2000,- per maand, maal 40 trucks is € 80.000,- We bidden dat onze God blijft voorzien zodat we een miljoenen oogst kunnen binnenhalen. Bidt u mee? En wilt u ook bijdrage dan heel graag uiteraard. Klik dan hier!


Wij verkondigen het evangelie om de wereld te bereiken.
Want we geloven dat elke zondaar een potentiële heilige is en elke heilige een potentiële leider om zondaars te transformeren in heiligen
Deel aub onze pagina!

Sichting De Heilbode
Boomkleverlaan 263
3893 JW Zeewolde
085 104 34 12
info@heilbode.nl
NL46INGB0005169971
ANBI

Follow Us