De USB Stick met cruciale informatie voor mensen die de opname hebben gemist. 


Heilbode Nieuws-Update: Maart 2024

Klik hier voor de PDF versie

Klik hier voor de Web versie

Harvest Report

Onze visie en missie


Nadat Jaap Dielemans in 1977 tot het Christelijk geloof was bekeerd, werd hij al spoedig gevraagd om te getuigen van mijn bijzondere bevrijding uit de wereld van drugs en occultisme.

Diverse magazines publiceerden zijn getuigenissen en ook radio en televisie hadden interesse voor zijn verhaal.

Die publiciteit leidde ertoe dat Jaap Dielemans veel open deuren kreeg om te getuigen. Zijn thuisgemeente erkende Gods roeping op zijn leven en zodoende werd hij in 1983 ingezegend als reizend evangelist.

Hoewel hij al regelmatig sprak in veel kerken in Nederland, ging zijn hart vooral uit naar hen die nog nooit van Jezus hadden gehoord, deze moeilijk bereikbare mensen wonen vooral in ontwikkelingslanden. En zo begon Jaap Dielemans dus over de wereld te reizen.

In 1985 riepen we "De Heilbode" in het leven. Sindsdien heb ik meer dan 50 landen bezocht om het evangelie te brengen. En zo reisde ik naar landen als Nigeria, Kenia, Tanzania, India, Pakistan, Ghana, Oeganda, Indonesië, Vietnam, de Filipijnen, Thailand, China, Cambodja, Singapore, Maleisië, Suriname, Trinidad, Aruba, Amerika, Curaçao, de Maagdeneilanden, de Oekraïne, Rusland, Ierland, Macedonië, Kosovo, Griekenland, Libanon, Spanje, Frankrijk, Italië en veel andere landen. Evangelisatie was mijn ding, want ik wilde "de onbereikten bereiken". Mijn motto is: "Waarom zou iemand het evangelie twee keer horen als er mensen zijn die het evangelie nog niet eens een keer hebben gehoord?" We willen dit doel bereiken d.m.v. evangelisatie-campagnes en dergelijke.

Maar diep in mijn hart begon ik te beseffen, dat ik - om effectief te zijn - leiders moest trainen die mijn visie en passie deelden, zodat zij door dezelfde passie gedreven zouden worden om hun eigen mensen te bereiken voor Christus. God opende een aantal deuren in Oeganda en in de Filipijnen om mijn hart te delen met een groep kerkleiders. Toen ik de lokale leiders begon te trainen, toe te rusten, uit te dagen en te inspireren, werd ik laaiend enthousiast over de resultaten die ik zag. Feitelijk was ik apostolisch actief, alhoewel men deze terminologie destijds nog helemaal niet kende en al helemaal niet durfde te gebruiken. Ik was daar geen uitzondering op. Maar hoe dan ook, vanaf die tijd begon ik met het organiseren van leidersconferenties, seminars en toerustingscursussen voor leiders. Ik ontwikkelde onderwijsmateriaal en schreef een aantal boeken om leiders toe te rusten en te inspireren om hun eigen natie te bereiken voor Christus. Overdag trainde ik leiders en 's avonds hielden we meestal campagnes. Dit was mijn werkwijze en mijn strategie in de jaren die daarop volgden.

In de afgelopen tien jaar begon God echter mijn ogen te openen voor de noden van de armen, de hongerenden, de wezen en weduwen, de vluchtelingen, de daklozen en de stervenden. God begon mijn hart te breken met de dingen die Zijn hart braken, toen ik ontdekte dat er wereldwijd 148 miljoen wezen en 40 miljoen vluchtelingen waren. Elke 24 uur sterven er 8000 mensen aan aids; en die laten elke dag duizenden nieuwe wezen en weduwen achter. Elke 20 seconden sterft er een kind aan ondervoeding of dysenterie. Wereldwijd worden er jaarlijks meer dan 42 miljoen babies geaborteerd. Er zijn ruim 250.000 kindsoldaten, voornamelijk in centraal Afrika. In India zwerven ruim 50 miljoen weduwen op straat die lijden en sterven in bittere ellende. En wat doen wij daaraan? Is de kerk niet geroepen om op te staan voor het recht van de zwakken en te pleiten voor recht en gerechtigheid? Is ware Gods-dienst niet omzien naar wezen en weduwen?

Toen ik over deze dingen nadacht, werd ik herinnerd aan de woorden van Jezus toen Hij zei: "Wat je voor de minste van dezen hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan" (Matt. 25:40). Gedreven door deze visie en de passie van Gods hart voor wezen en weduwen, begon ik deze kant van de bediening te ontwikkelen. Sindsdien hebben we fondsen geworven voor slachtoffers van de burgeroorlog in Kenia tijdens de verkiezingen. We hebben slachtoffers van de genocide in Rwanda bezocht, een paar huizen gebouwd voor arme gezinnen in Kosovo, weduwen in de Balkan voorzien van stookhout om de winter door te komen, en een weeshuis gebouwd in India. Inmiddels hebben we een heel omvangrijk project in India. Omdat deze tak van onze bediening zich zo snel ontwikkelde, hebben we haar een eigen gezicht gegeven onder de naam Abba Child Care. Bezoek onze site www.abbachildcare.org om alle projecten te zien die hieruit zijn voortgekomen.

Wanneer je het gemiddelde inkomen in de westerse wereld als uitgangspunt neemt, zou een enkele persoon met 1 procent van zijn inkomen een kind in de Derde Wereld een toekomst kunnen geven! Bijvoorbeeld: Als je € 2000,- per maand verdient en je doneert 1% - en dat is slechts € 20,- per maand - kun jij als één enkel individu één kind hoop bieden op een prachtige toekomst. Wij willen met ons werk 10.000 sponsorouders vinden die een kind willen sponsoren en zo een wereld van verschil te maken in de levens van 10.000 kinderen. En het kost waarschijnlijk nog niet eens 1% want we kunnen al een kind helpen voor €12,50 per maand. Als je bijvoorbeeld € 2500,- per maand verdient, is het voor jou slechts 0,5% van je inkomen. Met dat kleine bedrag maak jij dan al een wereld van verschil voor een kind.
Het is zoals dat jongetje dat zeesterren in de zee teruggooide. Een man die langs kwam zei: "Dat heeft toch helemaal geen zin! Zie je niet dat er duizenden op het strand zijn gespoeld? Wat maakt jouw inzet nou voor verschil voor al die zeesterren?" Terwijl de man dit zei, raapte de jongen een andere zeester op en zei met de zeester in zijn hand: "Maar het maakt wel verschil uit voor deze zeester!", terwijl hij die zeester terug in zee gooide! Zo kunt u ook een wereld van verschil uitmaken voor een kind met dat kleine bedrag per maand. Doet u mee? Kijk voor meer informatie op de site van Abba Child Care om te zien hoe u kunt bijdragen.

Om de visie en missie van De Heilbode kort weer te geven, zien we drie pijlers, te weten:

De onbereikten bereiken
Leiders trainen om hun eigen land te bereiken
Zorg dragen voor de wezen en weduwenWij verkondigen het evangelie om de wereld te bereiken.
Want we geloven dat elke zondaar een potentiële heilige is en elke heilige een potentiële leider om zondaars te transformeren in heiligen
Deel aub onze pagina!

Stichting De Heilbode
Boomkleverlaan 263
3893 JW Zeewolde
085 104 34 12
info@heilbode.nl
NL46INGB0005169971
ANBI

Follow Us